Light Dark

Bacaan Doa Tahajud di Sepertiga Malam, Lengkap dengan Artinya

Gaya Hidup | 11 Aug 2022, 20:30 WIB
(Ilustrasi) Bacaan Doa Tahajud di Sepertiga Malam, Lengkap dengan Artinya | via: firstpost.com

SUKABUMIUPDATE.com - Setelah menyelesaikan salat malam atau salat tahajut, umat muslim dianjurkan untuk membaca Doa tahajud, yang berisikan pujian serta permohonan kepada Allah SWT agar semua keinginan terwujud.

Sebelumnya, Anda harus mengetahui jika saat menjalankan salat tahajud, penting untuk memastikan mengerjakan salat dengan benar dan tertib, mulai dari membaca niat salat Tahajud hingga membaca Doa Tahajud setelah selesai salat.


Advertisement

photo(Ilustrasi) Salat Tahajud - (shutterstock.com)

Melansir dari suara.com, salat Tahajud dapat dikerjakan di sepertiga malam, mulai dari waktu setelah isya hingga masuk waktu subuh. 

Namun, Anda harus tidur terlebih dahulu sebelum menjalankannya agar bisa mendirikan salat Tahajud ini dan membaca Doa Tahajud setelahnya.

Adapun hukum salat Tahajud adalah sunnah muakkadah. Artinya, salat Tahajud adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Lantas, seperti apa bacaan Doa tahajud?


Advertisement

Berikut ini bacaan Doa Tahajud lengkap dengan artinya yang bisa Anda baca setelah mendirikan salat Tahajud di sepertiga malam.

Baca Juga :

Bacaan Doa Tahajud

photoIlustrasi Berdoa - (Freepik)

Allâhumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu anta malikus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna.

Wa lakal hamdu anta nûrus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu antal haq. Wa wa‘dukal haq. Wa liqâ’uka haq. Wa qauluka haq. Wal jannatu haq. Wan nâru haq. Wan nabiyyûna haq. Wa Muhammadun shallallâhu alaihi wasallama haq. Was sâ‘atu haq.

Allâhumma laka aslamtu. Wa bika âmantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khâshamtu. Wa ilaika hâkamtu. Fagfirlî mâ qaddamtu, wa mâ akhkhartu, wa mâ asrartu, wa mâ a‘lantu, wa mâ anta a‘lamu bihi minnî. Antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru. Lâ ilâha illâ anta. Wa lâ haula, wa lâ quwwata illâ billâh.

Arti Doa Tahajud

“Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau Maha Benar. Janji-Mu benar. Pertemuan dengan-Mu kelak itu benar. Firman-Mu benar adanya. Surga itu nyata. Neraka pun demikian. Para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari Kiamat itu benar.

Ya Tuhanku, hanya kepada-Mu aku berserah. Hanya kepada-Mu juga aku beriman. Kepada-Mu aku pasrah. Hanya kepada-Mu aku kembali. Karena-Mu aku rela bertikai. Hanya pada-Mu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Kau ketahui ketimbang aku. Engkau Yang Maha Terdahulu dan Engkau Yang Maha Terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah.”

Keutamaan Salat Tahajud

Salat ini memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya, umat Islam sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat Tahajud dan membaca Doa Tahajud di sepertiga malam.

Dan inilah beberapa keutamaan salat Tahajud yang perlu Anda ketahui:

  1. Doa dan harapan kita menjadi lebih mudah didengar oleh Allah SWT sehingga doa-doa kita menjadi barokah.
  2. Hati menjadi lebih dekat dengan Allah SWT dan membuat perasaan senantiasa tenang.
  3. Melafalkan Doa salat Tahajud menjadikan kita lebih tegar karena kita menyadari hanya Allah yang dapat menolong kita.

Itulah penjelasan mengenai Doa Tahajud yang dibaca di sepertiga malam setelah selesai mendirikan salat tahajud.

Baca Juga :

SOURCE: SUARA.COM

Image

Admin SUpdate

Image

Reza Nurfadillah